Trao đổi về vấn đề mở cửa thịt heo và thịt bò của Mỹ . Cao Thạc Thái : Đây là nghị đề chứ không phải tiền đê

Ngày 4/3, đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Mỹ Cao Thạc Thái cho biết, nghị để mở cửa sản phẩm nông nghiệp là tuyệt đối được giải quyết một cách có thành ý, nhưng đây là nghị đề chứ không phải là tiền đề, sự an toàn thực phẩm của người dân Đài Loan là tiền đề lớn nhất trong việc mở cửa thịt heo và thịt bò Mỹ.
 
Ngày 4/3, ông Cao Thạc Thái có buổi trò chuyện với giới truyền thông báo chí, lúc nói đến vấn đề Mỹ tuyên bố Hoa Kỳ công bố thuế quan đối với các sản phẩm nhôm và thép sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với Đài Loan, Cao Thạc Thái cho biết, năm ngoái, Đài Loan là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Mỹ, Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Đài Loan, các đơn vị hữu quan trong nước lúc nào cũng chú ý quan sát về vấn đề thuế quan gây tác động toàn cầu.
 
Cao Thạc Thái biểu thị, giữa Đài Loan và Mỹ bất kể là thông qua Đài Bắc hay thủ phủ Washington, các nghị đề này đều có thể trao đổi vào bất cứ lúc nào. Văn phòng đại diện THDQ tại Mỹ cũng tích cực tìm hiểu hướng đi của chính sách kinh tế mậu dịch của Mỹ, đánh giá khả năng ảnh hưởng đối với nhà kinh doanh, sản phẩm và mối quan hệ hai bên.
 
Khi giới truyền thông hỏi về việc Mỹ nhắc lại nghị đề mở cửa nhập khẩu thịt heo và bò của Mỹ, Cao Thạc Thái biểu thị, chính phủ tuyệt đối có thành ý xử lý các nghị đề mở cửa sản phẩm nông nghiệp cá biệt, nhưng thủ trưởng các bộ ngành trong nước cũng nhắc đến, các nghị đề cá biệt nên là nghị đề chứ không phải tiền đề. Chính phủ đẩy mạnh các nghị đề liên quan với thái độ công khai, tiền đề lớn nhất trong việc mở cửa nhập khẩu thịt heo và thịt bò của Mỹ là sự an toàn thực phẩm của người dân.
 
Lệ Phương

You may also like...