Trở lại thời kỳ Hồng hơn Chuyên

Blogger Người Buôn Gió|

Đảng CSVN đang thực hiện chương trình chống suy thoái ở hàng ngũ cán bộ, đây là một kế hoạch nằm trong chương trình xây dựng đảng của ông giáo sư chuyên ngành xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng. Chương trình này đan xen nhiều mục đích khác nhau của Nguyễn Phú Trọng, trong đó cái thật và giả đan xen lẫn lộn rất khó phân biệt.

Xin bạn xem tiếp bài Trở lại thời kỳ Hồng hơn Chuyên tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...