Trộm liên tục đột nhập các công sở ở Huế

Chỉ tính từ đầu năm 2016 đến nay đã xảy ra 24 vụ trộm đột nhập vào công sở lấy cắp tài sản trị giá hơn 750 triệu đồng và nhiều súng đạn, vũ khí tài liệu… Song, công an vẫn chưa phá được vụ trộm nào.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

You may also like...