Trọng Lú lên đại vương hoàn thành bán nước 2020, thì chuyển giao cho Vượng làm thái thú

Nguồn: Fb. Phạm Thành|

Sân sau của Trọng Lú là Vượng vin, (Bài của Lê Thị Công nhân post được vài tiếng thì fb bị đánh sập, đúng như dự đoán của Lê Thị Công nhân).

Bọn lợn Việt cộng miền Nam chỉ cần ăn đớp đẫy là được, k và cũng k dám ý kiến ý cò về số phận đất nước. Dễ hiểu thôi, lũ ngu đang yên lành lại chui lủi rước Bắc Việt vào rồi bị nó mặc định lun “người nam k bao zờ được làm tổng bí”, nhục !

Xin bạn xem tiếp bài Trọng Lú lên đại vương hoàn thành bán nước 2020, thì chuyển giao cho Vượng làm thái thú tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...