Trung Quốc đưa ra chính sách ưu tiên cho Đài Loan. Thủ tướng: Mục tiêu cuối cùng là thôn tính Đài Loan.

Trung Quốc đưa ra chính sách với 31 điều khoản ưu đãi Đài Loan. Các giới lo lắng điều này sẽ khiến cho nhân tài Đài Loan qua Trung Quốc làm việc. Ngày 6/3 Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, ông đã chỉ thị phó thủ tướng triệu tập các ban ngành thảo luận để ứng phó. Thủ tướng Lại Thanh Đức nói: “ Đây chỉ thuộc ứng phó về phương diện sách lược, thực ra người dân nước ta nên biết rằng, mục tiêu cuối cùng của Trung Quốc chỉ có một, đó là thôn tính Đài Loan. Bất kể là Nhận thức chung 1992, hay dùng phương thức gì để bàn với Trung Quốc hay những chính sách ưu đãi gì mà Trung Quốc đưa ra thì mục tiêu cuối là thôn tính Đài Loan mà thôi.”  
 
Ủy viên Khưu Chí Vĩ cũng quan tâm đến việc Trung Quốc không ngừng gia tăng kinh phí xây dựng quân đội vững mạnh, vậy Đài Loan phải làm gì để ứng phó? Thủ tướng Lại Thanh Đức nói, trong lịch sử nếu như nước mạnh luôn thắng thì có lẽ những trang sử của các nước đã phải viết lại.
 
Trung Quốc có phải sẽ tăng cường việc tranh giành nước bang giao của Đài Loan? Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp cho biết, đây cũng là việc mà Bộ Ngoại giao rất lo lắng, cũng tin chắc Trung Quốc sẽ làm điều này. Bộ Ngoại giao sẽ tăng cường củng cố tình hữu nghị với các nước bạn.
 
 Tố Kim

You may also like...