Trung Quốc huấn luyện thực chiến cho công an

Bộ Công an Trung Quốc gần đây lưu hành một hướng dẫn về việc đào tạo thực chiến cho tất cả các lực lượng công an từ năm 2019 đến 2022.
Xem video trên website của VOA – https://www.voatiengviet.com/a/trung-quoc-huan-luyen-thuc-chien-cho-cong-an/5041979.html

You may also like...