Trước sự chứng kiến của tổng thống, tân Nội các hoàn tất buổi lễ tuyên thệ

    Vào lúc 9 giờ sáng ngày 8/9, tân thủ tướng Lại Thanh Đức đã dẫn đầu toàn thể thành viên của Nội các mới tham dự buổi lễ tuyên thệ tại Phủ thổng thống, trước sự chứng kiến của tổng thống Thái Anh Văn, sau đó dưới sự chứng kiến của phó tổng thống Trần Kiến Nhân đã hoàn tất buổi lễ giao ban, Nội các mới dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Lại Thanh Đức đã chính thức hoạt động, sẽ nỗ lực thực thi 7 nhiệm vụ do Tổng thống Thái Anh Văn giao phó, bao gồm Kế hoạch 5+2 Sáng tạo sản nghiệp mới, Kế hoạch xây dựng cơ sơ hạ tầng tầm nhìn xa…
 
    Sau buổi lễ tuyên thệ tại Phủ tổng thống, vào lúc 11 giờ trưa cùng ngày tại Viện Hành chính đã diễn ra buổi lễ giao ban giữa cựu thủ tướng và tân thủ tướng, phó tổng thống Trần Kiến Nhân chủ trì buổi lễ. Kế đến, tân thủ tướng Lại Thanh Đức đã chủ trì buổi họp lâm thời tại Viện Hành chính, phát ngôn viên Viện Hành chính Từ Quốc Dũng biểu thị, trong buổi họp đầu tiên của tân Nội các sẽ trả về 3 dự án mang tính dự toán ngân sách đặc biệt bao gồm Dự tính ngân sách chính phủ Trung ương năm 2018.
 
    Ngoài ra, phát ngôn viên Viện Hành chính Từ Quốc Dũng cũng cho biết, sau khi ông Lại Thanh Đức nhậm chức thủ tướng, vào ngày 10/9 sẽ đến thăm các vị cựu thủ tướng như Tô Trinh Xương và Du Tích Khôn để hỏi thêm ý kiến.
 
Bích Ngân 

You may also like...