TT Hàn Quốc đề nghị Quốc hội chuẩn thuận kinh phí phát triển

Nhằm giải quyết tình trạng tỷ lệ người trẻ thất nghiệp tăng quá cao, Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-In kêu gọi quốc hội sớm thông qua đề nghị 10 tỷ USD do ông đưa ra, nhắm thúc đẩy kinh tế và tăng số lượng việc làm cho người dân.

Hôm 12 tháng 6, trong bài nói chuyện đọc trước quốc hội, Tổng Thống Nam Hàn nhấn mạnh đây là việc cần kíp phải làm ngay, nếu không sẽ tạo thành khủng hoảng cho quốc gia, vì đời sống của người trẻ sẽ khó khăn hơn so với đời sống của những thế hệ trước họ.

Các bản báo cáo do chính phủ Nam Hàn công bố cho thấy tính đến cuối tháng Tư vừa rồi, tỷ lệ người dưới 30 tuổi bị thất nghiệp đang ở mức kỷ lục, lên tới 11,2%.

Nếu được quốc hội chấp thuận, đề nghị Tổng Thống Moon đưa ra sẽ tạo được 110.000 việc làm, trong đó có 70.000 công việc của nhà nước.

You may also like...