TT Trump đạt dược gì tại Saudi Arabia? (2/2)

TT Trump thực hiện chuyến công du hải ngoại đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Lịch trình 9 ngày của ông là Saudi Arabia, Israel, gặp lãnh đạo Palestine, sang Bỉ họp với Liên Âu và NATO; sau đó gặp Đức Giáo Hoàng Francis và trạm cuối là họp G7 tại Ý. Tại sao TT Trump chọn Saudi Arabia thay vì như các tổng thống trước thường công du đầu tiên tại Canada và Mễ Tây Cơ? Và ông đã đạt được những thành quả nào tại Saudi Arabia trước khi đặt chân đến Israel?

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

You may also like...