TT Trump đề cử Thẩm Phán Brett Kavanaugh vào Tối Cao Pháp Viện

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump vào tối ngày Thứ Hai, 9 Tháng Bảy loan báo việc đề cử thẩm phán Brett Kavanaugh vào Tối Cao Pháp Viện, theo hãng thông tấn UPI.

Ông Kavanaugh đang là thẩm phán Tòa Kháng Án ở Washington, DC từ năm 2006 tới nay.

Nếu được Thượng Viện Mỹ chấp thuận, thẩm phán Kavanaugh sẽ thay thế thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Anthony M. Kennedy, người vừa loan báo ý định nghỉ hưu vào ngày 31 Tháng Bảy này.

“Điều quan trọng không phải là quan điểm cá nhân của một thẩm phán nhưng là liệu người đó có thể gạt những quan điểm đó ra ngoài để làm những gì mà luật pháp và Hiến Pháp đòi hỏi,” ông Trump nói trước khi loan báo việc đề cử.

“Tôi vui mừng để nói rằng tôi đã tìm thấy một người như vậy.”

Ông Trump cũng ca ngợi ông Kavanaugh, 53 tuổi, là có danh tiếng “quan tòa của các quan tòa.”

Trong phần phát biểu của mình, thẩm phán Kavanaugh cho biết các điều căn bản hướng dẫn ông trong vai trò thẩm phán là “phải độc lập và phải diễn dịch Hiến Pháp theo đúng như những gì đã được viết ra, và cũng dựa trên lịch sử, truyền thống cùng là các tiền lệ trước đó.”

Lãnh tụ phía thiểu số Dân Chủ tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer ở tiểu bang New York, cho hay ông “sẽ làm tất cả những gì có thể làm được” để ngăn cản việc đề cử này vì cho rằng ông Kavanaugh sẽ có các phán quyết gây nguy hại cho việc phá thai, tự do cá nhân và hủy bỏ Obamacare. (V.Giang)

The post TT Trump đề cử Thẩm Phán Brett Kavanaugh vào Tối Cao Pháp Viện appeared first on Nguoi Viet Online.

You may also like...