TT Trump đưa ra lời lẽ miệt thị với thượng nghị sĩ Cộng Hòa trên Twitter

Trong cuộc đối đáp với lời lẽ nặng nề qua Twitter, Tổng Thống Donald Trump ngày hôm nay nói rằng Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Bob Corker không đủ khả năng để ứng cử ngay cả cho “công việc bắt chó”, khiến ông Corker đáp trả rằng ông Trump “vô cùng gian dối”.

The post TT Trump đưa ra lời lẽ miệt thị với thượng nghị sĩ Cộng Hòa trên Twitter appeared first on Nguoi Viet Online.

You may also like...