TTS 22: NHẤT THỂ HÓA LÀ HỢP LÒNG DÂN? DÂN NÀO?

Nguyễn Phú Trọng xem như đã lên ngôi thiên tử theo gương Tập Cận Bình theo đúng quy trình. Quy trình đó là gì? Hỏi các ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Bá Thanh, Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang thì rõ ngay!

Một câu hỏi còn lại vừa lý thú vừa đau đớn: Ai là kẻ lập ra quy trình này và ai sẽ là kẻ hưởng lợi nhiều nhất?

You may also like...