TTS 23: DÀN GIAO HƯỞNG HÁT TRÊN NHỮNG XÁC NGƯỜI

Ngày 8/10, hội đồng đại biểu nhân dân thành phố HCM đã bỏ phiếu 100% thông qua một dự án lên tới 1500 tỉ đồng để xây dựng một nhà hát giao hưởng, một bộ môn mà người Việt ít có nhu cầu, thế nhưng các vị gọi là “đại diện dân” lại cho là nó cần thiết cho đời sống người dân.

Trong khi đất nước có biết bao nhu cầu cấp thiết hơn cần phải giải quyết, những con đường xuống cấp gây nhiều tai nạn chết người, hay ngập úng mỗi khi mưa, những bệnh viện quá tãi, và những trường học thiếu thốn mọi phương tiện, những người dân mất đất mất nhà không chỗ dung thân, đảng CS lại đẻ ra dự án chỉ để có cớ để tiêu phá tiền thuế của dân.

Dư luận gọi đó là nhà hát để trình bày những bản nhạc giao hưởng Hát Trên Những Xác Người.

You may also like...