TTS 24: CHUYẾN CÔNG DU HỨA HẸN Ê CHỀ

Thường thì để đi công du thành công, lãnh đạo một quốc gia phải hội đủ một số điều kiện như đi trong thế mạnh, lãnh đạo thông minh, bặt thiệp, hiểu biết, có phong cách…

Chọn ông Nguyễn Xuân Phúc thì ĐCSVN đã phạm sai lầm ngay từ đầu vì ông ta không có gì hết ngoài giàu sụ vì tham nhũng.

Tệ nhất là trong cuộc họp báo ở Áo. Thái độ sừng sộ của một bạo chúa bị chạm nọc khiến Thủ Tướng Áo cũng kinh ngạc nhìn ông Phúc như một kẻ thần kinh.

Nhưng, nói cho ngay, không chọn ông Phúc, bộ chính trị còn ai khá hơn?

You may also like...