TTS 25: CHIẾC GIẦY THỦ THIÊM LÀ LỜI CẢNH BÁO

Chuyện về khu đô thị mới Thủ Thiêm là một chuyện dài 1001 đêm, không bao giờ kể dứt. Trải qua hơn 20 năm dài, với bao nhiêu nước mắt và bất nhẫn từ người dân, với bao nhiêu những thủ đoạn và bao nhiêu bàn tay tham nhũng chằng chéo đã tạo nên nổi bức xúc tận cùng của người dân Thủ Thiêm.

Ngày 20/10, cử tri Nguyễn Thùy Dương đã ném chiếc giầy vào mặt bà đại biểu QH Nguyễn Thị Quyết Tâm để bày tỏ sự thất vọng về cách xử lý vòng vo của nhà cầm quyền. Dù đây là một phản ứng cá nhân nhưng nó đã đủ để đại diện cho người dân cảnh báo ĐCSVN trong việc giải quyết rốt ráo vấn đề Thủ Thiêm.

Khi đảng không xử thì dân sẽ tự xử!

You may also like...