TTS 27: GIÁO SƯ CHU HẢO, GÓC ĐẠI THỤ KHÓ ĐỐT

Chỉ 2 ngày sau khi ông Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm luôn chức chủ tịch nước, một mình ngồi 2 ghế cao nhất nước, đáng lẽ ra ông nên có những động thái thu hút nhân tâm, chiêu hiền đãi sỹ để củng cố ngôi vị mới của mình, nhưng ông lại tưởng mình có thể nắm trọn quyền sinh sát trong tay nên đã thẳng tay ném vào lò một gốc đại thụ.

Đại thụ sẽ không dễ dàng bắt lửa mà nó sẽ làm văng tung toé lửa ra bên ngoài, không khéo, đến cả ông cũng cháy có thể cháy. Sự việc hằng loạt đảng viên kỳ cựu, và cả những người trẻ đã kéo nhau xin ra khỏi đảng, khỏi đoàn là một dấu hiệu của đám cháy đang lan. Ông Trọng sẽ không phải đợi lâu để thấy hậu quả của những quyết định coi thường nhân dân của ông.

You may also like...