TTS 35: ÔNG NHẠ ƠI, TỪ CHỨC ĐI

Câu chuyện về tên hiệu trưởng Đinh Bằng My của trường THCS Thanh Sơn ở Phú Thọ xâm hại tình dục trẻ em cho thấy đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng, nhất là khi vụ việc xảy ra ngay trong ngành giáo dục, nơi mà những mẫu mực được đặt ra để đào tạo những công dân tốt.

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ ngừng ở đó mà còn nhiều sự kiện đi kèm theo cũng là những tội phạm không thể bỏ qua. Đó là sự Dối Trá – Bao Che – Đồng Lõa của tập thể giáo viên nhà trường và nhất là sự Vô Trách Nhiệm giải quyết của người đứng đầu ngành. Ông Nhạ lại một lần nữa chứng tỏ sự bất tài, bất lực để giữ trọng trách của người bộ trưởng bộ Giáo dục.

Ông nên từ chức để ngành giáo dục được tốt đẹp hơn.

You may also like...