Tử hình ông Đặng Văn Hiến, điều 62 luật đất đai tiếp tục vấy máu!

Fb. Hoàng Hải Vân|

3 người đã bị ông Đặng Văn Hiến bắn chết. Tòa kết án tử hình ông Hiến. Nếu như bình thường thì đó là Tòa án đã thực thi công lý, chẳng có gì đáng nói. Nhưng ở đây lòng dân không phục. Ông Hiến rõ ràng phạm tội, không ai bênh, dư luận chỉ cho rằng tội của ông ấy đương nhiên phải bị pháp luật trừng phạt, nhưng ông ấy do cùng đường mà phạm tội, nên không đáng chết.

Xin bạn xem tiếp bài Tử hình ông Đặng Văn Hiến, điều 62 luật đất đai tiếp tục vấy máu! tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...