[Tuts] Cách ghost máy tính chuẩn LEGACY với file.tib bằng ATI

Nếu như bạn đã tìm đến bài viết này thì có lẽ bạn đã hiểu rõ chuẩn LEGACY với chuẩn UEFI là gì rồi đúng không ? Trước đây, file ghost .GHO rất thông dụng, và người ta thường tạo ra file .GHO để thực hiện ghost đối với các máy tính chạy theo chuẩn …

The post [Tuts] Cách ghost máy tính chuẩn LEGACY với file.tib bằng ATI appeared first on Blog chia sẻ kiến thức.

You may also like...