Tuyên bố của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam về phiên toà xử bà Thuý Nga

Đại sứ Ted Osius

Hà Nội, ngày 26 tháng Bảy, 2017 – Tôi quan ngại sâu sắc về việc một tòa án của Việt Nam đã kết án nhà hoạt động ôn hòa Trần Thị Nga 9 năm tù giam và 5 năm quản chế với sự buộc tội mơ hồ về “tuyên truyền chống nhà nước”.

Tất cả mọi người có quyền tự do cơ bản về biểu đạt, lập hội và tụ họp ôn hòa. Chúng tôi đã chứng kiến một số bước tích cực về nhân quyền tại Việt Nam trong vài năm qua. Tuy nhiên, xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ, kết án và những bản án hà khắc đối với những nhà hoạt động ôn hòa kể từ đầu năm 2016 rất đáng lo ngại.

Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả bà Trần Thị Nga và tất cả các tù nhân lương tâm khác, và cho phép tất cả cá nhân tại Việt Nam tự do thể hiện quan điểm của mình và tụ họp ôn hòa mà không lo sợ bị trừng phạt.

Chúng tôi cũng thúc giục chính phủ Việt Nam đảm bảo rằng các hành động và đạo luật của họ, trong đó có Bộ luật Hình sự, nhất quán với các điều khoản về nhân quyền trong Hiến pháp của Việt Nam cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam.


HANOI, July 26, 2017 – I am deeply concerned that a Vietnamese court has convicted peaceful activist Tran Thi Nga to nine years in prison and five years of probation under the vague charge of “propaganda against the State.”

All people have the right to the fundamental freedoms of expression, association, and of peaceful assembly. We have seen some positive steps on human rights in Vietnam over the past few years. However, the trend of increased arrests, convictions, and harsh sentences of peaceful activists since early 2016 is deeply troubling.

The United States calls on Vietnam to release Tran Thi Nga and all other prisoners of conscience, and to allow all individuals in Vietnam to express their views freely and assemble peacefully without fear of retribution.

We also urge the Vietnamese government to ensure its actions and laws, including the Penal Code, are consistent with the human rights provisions of Vietnam’s constitution and its international obligations and commitments.

Nguồn: Đại sứ quán và
Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

You may also like...