Tuyệt thực có ý nghĩa gì trong thế giới hiện đại?

Blogger Tuấn Khanh|

Có bao giờ bạn tự hỏi, người ta biểu thị sự phản kháng bằng tuyệt thực để làm gì, và vì sao lại có chuyện tuyệt thực?

Tuyệt thực đã có trong lịch sử của loài người từ rất lâu, thậm chí hình thức này đã nằm trong ghi chép của luật pháp Ireland cổ xưa. Nếu ai đó nhận ra điều sai trái của bạn và tự mình nhịn đói đến chết trước cửa nhà bạn, đó là một món nợ danh dự và công lý mà suốt cuộc đời mà bạn phải gánh.

Xin bạn xem tiếp bài Tuyệt thực có ý nghĩa gì trong thế giới hiện đại? tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...