Twitter: Tweet mà TT Trump gửi không vi phạm qui tắc của công ty

Mạng truyền thông xã hội Twitter hôm Chủ Nhật, 2 tháng 7 nói rằng tweet mà Tổng Thống Donald Trump đưa lên gần đây nhất không vi phạm qui tắc của công ty.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

You may also like...