Ủy ban Trung Hoa Lục Địa : Sẽ ưu tiên xử lý những việc mà phía Đài Loan có thể quyết định nhằm thúc đẩy phát

Vừa qua, chính quyền huyện Kim Môn quy hoạch tổ chức lễ chuyển nước từ Hạ Môn, cân nhắc đến sự tôn nghiêm quốc gia và tình hình chung, Ủy ban Trung Hoa Lục Địa mong chính quyền huyện Kim Môn hoãn lại hoạt động này, Ủy ban THLĐ cho rằng, đương cục Bắc Kinh chèn ép Đại hội thể thao thanh niên Đông Á 2019 do thành phố Đài Trung tổ chức, can thiệp, ngăn cản hoạt động mà người dân rất trông đợi, đã nghiêm trọng tổn thương đến mối quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, vào lúc này, nếu tổ chức lễ dẫn nước thì không hợp với bầu không khí hiện nay giữa hai bờ eo biển Đài Loan, Ủy ban THLĐ kiến nghị dời lui hoạt động.
 
Nhưng, ngày 5/8, chính quyền huyện Kim Môn vẫn tổ chức nghi lễ chứng kiến dẫn nước từ Hạ Môn, huyện trưởng huyện Kim Môn Trần Phúc Hải cũng đề xuất nhu cầu tiếp tục sử dụng chung về điện và chiếc cầu. Sáng ngày 6/8, Tân Đảng đến kháng nghị ngay trước cửa văn phòng Ủy ban THLĐ, mong sự giao lưu giữa hai bờ eo biển Đài Loan có thể khăng khít hơn, sửa luật để cho giới trẻ Đài Loan đến Trung Quốc làm việc và học tập.
 
Ủy ban THLĐ không hồi ứng kháng nghị của Tân Đảng, nhưng nhằm vào chủ trương đề xuất “thông nước, thông điện, thông cầu” của huyện trưởng huyện Kim Môn, Ủy ban THLĐ nhắc lại, chính quyền Kim Môn đã đề xuất về nghị đề này lâu rồi, nhưng việc này cần phải thận trọng đánh giá, đo lường.
 
Phát ngôn viên của Ủy ban THLĐ Khưu Thùy Chính cho biết : Việc này phía Đài Loan không thể phiến diện quyết định, mà có liên quan đến vấn đề nhạy bén, phức tạp như là trao đổi, hiệp thương giữa hai bờ eo biển Đài Loan và mối quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan sau này. Việc này có ảnh hưởng sâu sắc và có liên quan đến sự vụ hai bờ eo biển Đài Loan, chính quyền địa phương không thể tự quyết định mà cần phải thận trọng đánh giá.
 
Ủy ban THLĐ nhấn mạnh, chính phủ tôn trọng những kiến nghị liên quan đến sự phát triển Kim Môn do các giới đề xuất, và sẽ tiếp tục nỗ lực trao đổi với chính quyền địa phương, ưu tiên xử lý những gì mà phía Đài Loan có thể thao tác, quyết định, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và hạnh phúc dân sinh của Kim Môn.
 
Lệ Phương

You may also like...