Vai trò của tôn giáo trong xã hội trần thế

 “Vai trò của tôn giáo và các giáo hội trong xã hội trần thế” là tiêu đề của hội nghị mà ĐHY, Tổng Giám mục của Esztergom-Budapest đã tổ chức vào ngày 29-01 vừa qua tại Đại học Columbia ở New York.

Hội nghị đã cho rằng tôn giáo, đặc biệt Do thái-Kitô, không chỉ là một bộ sưu tập các quy tắc luân lý; mà còn hơn thế nữa nó cho phép một mối tương quan giữa cá nhân với Đấng Tuyệt Đối, Đấng Toàn Năng, Đấng tạo dựng nên cả vũ trụ. Điều này có nghĩa là mối quan hệ của chúng ta với Đấng Tuyệt Đối không phải là một sự tìm kiếm tùy tiện hoặc không thể đạt được, nhưng phải được lồng vào trong bối cảnh của sự khôn ngoan và của một tình yêu.

Vài ý tưởng trọng tâm của truyền thống Kitô, như sự cần thiết khám phá những gì còn tiềm ẩn và hiển nhiên của thế giới vật chất, đại diện một lập luận mạnh mẽ cổ vũ cốt lõi lịch sử-tôn giáo của tất cả các khoa học.

Một mặt, với sự giúp đỡ của các khái niệm chúng ta có thể mô tả sự thật, phân loại chúng và xây dựng các chuẩn mực luân lý. Mặc khác, chúng ta nhạy cảm với kiểu mẫu của hành vi con người thường bị chi phối bởi những câu chuyện, hình ảnh hoặc mô tả, mà không hình thành các quy tắc trừu tượng, lý thuyết.

Trong lãnh vực khoa học cần một sự phát triển bền vững, nhưng không phải vì thế mà tránh khám phá một số lãnh vực quan trọng. Trong trường hợp này quốc gia nào không tham gia vào việc khám phá vũ trụ, thiên nhiên sẽ bị lạc hậu so với những nước khác và sẽ bị loại bỏ trong cuộc đua. Chúng ta có thể làm gì? Có người nghĩ rằng, trên nền tảng của nhiều truyền thống tôn giáo, cần một vài loại hình cứu rỗi mà sức mạnh của chúng ta không đủ giải quyết vấn đề của chúng ta. Theo ĐHY, Ngài tin rằng sự Quan phòng của đức tin kitô có thể có vài điểm tương đồng với các đề xuất thần học của những truyền thống tôn giáo khác; ví dụ ý tưởng “con sông lớn” trong các tôn giáo khác. Trong Sách Sáng Thế Ký, chúng ta có thể đọc rằng “Thiên Chúa thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành” (1, 31). Di sản Do Thái-Kitô tin rằng đàng sau toàn bộ vũ trụ có một Đấng Tạo Hóa đã tự mạc khải và muốn  thông hiệp với con người. Và điều này, bên cạnh cung cấp một cái nhìn luân lý cơ cản, nó còn cho thấy một cái gì đó quan trọng hơn nhiều.

Một thực tế cho thấy rằng với khả năng của con người, chúng ta không thể theo kịp tất cả những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta. Bởi vậy, sự yếu kém nhận thức không phải là lý do để chúng ta từ chối việc tìm kiếm chân lý và một hành vi luân lý đúng trong hoàn cảnh mới này. Mặc dù sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học tự nhiên trình bày những tình cảnh mới, chúng ta không thể mệt mõi loan báo những giá trị luân lý nền tảng và chúng ta phải áp dụng nó (L’OSSERVATORE 08-02-2018)

Ngọc Yến

You may also like...