Viện hành chính hy vọng có thể điều chỉnh lương giờ là 150 Đài tệ

Ngày 14/5, thủ tướng Lại Thanh Đức cùng với phó thủ tướng Thi Tuấn Cát, phát ngôn viên Từ Quốc Dũng và thủ trưởng các bộ ngành như là Bộ kinh tế, Bộ lao động, Ủy ban phát triển quốc gia v.v…, tổ chức họp báo, đề xuất các biện pháp giải quyết vấn đề lương thấp. Trong đó, chính phủ cũng tuyên bố, những người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn do chính phủ tài trợ v.v… nếu tổng tiền lương dưới 30.000 sẽ được nâng lên 30.000 đồng.Theo thống kê của Viện hành chính, có khoảng 16.000 người hưởng lợi, tổng kinh phí gần 1 tỷ Đài tệ.
 
Thủ tướng Lại Thanh Đức biểu thị, Viện hành chính đang soạn thảo tổng ngân sách chính phủ trung ương năm 2019, tăng lương cho nhân viên có lương dưới 30.000 Đài tệ trong đợt đầu tiên sẽ được đưa vào ngân sách chính phủ.
 
Lại Thanh Đức cho hay : Chúng tôi đang soạn ngân sách cho năm tới, nhóm nhân viên đầu tiên có mức lương dưới 30.000 Đài tệ sẽ được đưa vào ngân sách 2019.
 
Để nâng cao thu nhập cho nhóm người part-time trong ngành phục vụ, ngành du lịch và bách hóa, Viện hành chính cũng đề xuất biện pháp tăng lương. Viện hành chính cho biết, hiện nay lương giờ là 140 Đài tệ/ giờ, nếu tính theo lương căn bản 22.000 Đài tệ/ tháng thì mức lương giờ là 12%, tức là 125 Đài tệ/ giờ. Nếu mức lương được điều chỉnh lên 20% thì lương giờ là 150 Đài tệ, nếu mức lương là 28% thì lương giờ là 160 Đài tệ, Viện hành chính sẽ dùng phương pháp này để điều chỉnh lương.
 
Ban thống kê cho biết, hiện nay người lao động làm việc với mức lương dưới 150 Đài tệ/ giờ có khoảng 340.000 người. Thứ trưởng Bộ lao động Thi Khắc Hòa cũng cho hay, các bộ môn hành chính đã đánh giá, thảo luận, phân tích và đạt được thỏa thuận chung, việc nâng cao lương giờ là hướng đi của chính sách, ông tin rằng, mức ủng hộ trong xã hội sẽ rất cao.
 
Lệ Phương

You may also like...