Viện hành chính : Thủ tướng Lại Thanh Đức chủ trương chính sách hai bờ eo biển Đài Loan duy trì hiện trạng

Ngày 15/4, thủ tướng Lại Thanh Đức nói rằng ông chủ trương ủng hộ Đài Loan độc lập, nhưng sau đó ông lại thông qua phát ngôn viên Viện hành chính Từ Quốc Dũng, cho biết, trong chính sách hai bờ eo biển Đài Loan, lập trường của chính phủ là duy trì hiện trạng. Đối với việc này, ngày 16/4, Từ Quốc Dũng cho biết, trước đó thủ tướng Lại Thanh Đức đã từng nói rằng chính sách hai bờ eo biển Đài Loan là duy trì hiện trạng, hai cách nói của ông ấy không có mâu thuẫn.
 
Thủ tướng Lại Thanh Đức từng nhiều lần công khai bản mình là “Người làm việc vì sự độc lập của Đài Loan”, gây sự thảo luận của các giới. Sáng ngày 15/4, lúc họp mặt với giới truyền thông, Lại Thanh Đức cho biết, ông nói ông là “Người làm việc vì sự độc lập của Đài Loan”, chủ yếu bao hàm 3 ý nghĩa, trong đó có một ý nghĩa là Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền độc lập, không cần phải tuyên bố Đài Loan độc lập. Tối ngày 15, phát ngôn viên Viện hành chính Từ Quốc Dũng đưa ra bản thông cáo báo chí, cho hay, chiều cùng ngày, thủ tướng Lại Thanh Đức đặc biệt giải thích rằng, trong chính sách hai bờ eo biển Đài Loan, lập trường của chính phủ là “duy trì hiện trạng”.
 
Sáng ngày 16/4, lúc trả lời phỏng vấn cho giới truyền thông báo chí, Từ Quốc Dũng cho hay, trước đây, thủ tướng Lại Thanh Đức đã từng nói rằng, duy trì hiện trạng là chính sách hai bờ eo biển Đài Loan hiện nay của chính phủ, cách nói chủ trương ủng hộ Đài Loan độc lập và duy trì hiện trạng của ông Lại Thanh Đức là không có mâu thuẫn, bởi vì Trung Hoa Dân Quốc vốn là một quốc gia có chủ quyền. “Không phải sợ có sự hiểu lầm, thật ra nếu mọi người nhìn lại, trước đây tại Viện lập pháp, cách nói của thủ tướng là bị động, tức là hồi ứng ủy viên lập pháp, trên thực tế, lần trước, thủ tướng cũng có nhắc đến, duy trì hiện trạng là chính sách hai bờ eo biển Đài Loan hiện nay của chính phủ, lúc trả lời phỏng vấn, tổng thống Thái Anh Văn cũng đã nói rất rõ ràng, đây là  chính sách hai bờ eo biển Đài Loan, lập trường của chính phủ là không thay đổi.” Từ Quốc Dũng nói.
 
Lệ Phương

You may also like...