Việt Cộng – Kẻ thiện nghệ Cướp và Chiếm

Cách đây 72 năm vào ngày 19/8/1945, lợi dụng các giới viên chức Bắc Việt tổ chức cuột mít tinh tại quang trường Nhà hát lớn Hà Nội, ủng hộ chính phủ Thủ tướng Trần Trọng Kim, môt nhóm tuyền truyền của Việt Minh đã tung một lá cờ đỏ sao vàng từ ban công Nhà hát lớn xuống quảng trường, cướp micro của diễn giả và tuyên bố cướp chính quyển về trong tay Việt Minh mà sau này cộng sản gọi nó là cuộc cách mạng tháng Tám.

72 năm qua cộng sản Việt Nam thể hiện là kẻ thiện nghệ Cướp và Chiếm.

You may also like...