Việt Nam cần 480 tỷ đô la để tái cơ cấu kinh tế khi nợ công sắp chạm trần

Trong bối cảnh nợ công Việt Nam gần chạm ngưỡng 65% GDP, Việt Nam dự định chi hơn 10 triệu tỷ đồng – tức là gần 480 tỷ đô la – cho kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế.

You may also like...