Việt Nam tiến hành Cách mạng 4.0 bằng nội lực nhân quyền 0.4?

Ánh Liên (VNTB)

Giám đốc cấp cao Điều phối Toàn cầu của Tổ chức Ân xá Quốc tế, ông Minar và bà Tổng thư ký Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế – , đã bị Hà Nội từ chối cho nhập cảnh khi hai người đến dự sự kiện Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (11-13.9).

Và trong khi các lãnh đạo đặt vấn đề về kinh tế và cuộc cách mạng 4.0, một yếu tố nhân quyền len lỏi xuống hiện trong Hội nghị, bình đẳng giới.

Xin bạn xem tiếp bài Việt Nam tiến hành Cách mạng 4.0 bằng nội lực nhân quyền 0.4? tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...