Võ Kim Cự lại “ra đi tìm đường cứu mình“

Fb. JB. Nguyễn Hữu Vinh|

Nhìn tấm ảnh này lại nhớ thơ Chế Lan Viên:

“Đất nước đẹp vô cùng nhưng bác phải ra đi

Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn bác

Mong khi ra ngoài khơi, tàu bị chìm mất xác

Đất nước sạch bóng loài rước voi về giày mả tổ cha ông”

(Nhại Chế Lan Viên)

Hình ảnh của Võ Kim Cự đến tổ chức Di cư Quốc tế IOM xin trợ giúp và xin visa cho bản thân và gia đình đi Canada lan truyền trên mạng đã làm lộ bí mật cái kế “Tẩu vi thượng sách” mà quan chức nhà sản đang đua nhau thực hiện.

Xin bạn xem tiếp bài Võ Kim Cự lại “ra đi tìm đường cứu mình“ tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...