Vu Lan nhớ mẹ – thơ Huỳnh Ngọc Thương

(Kính viếng hương linh mẹ)

Từ khi
áo mẹ bung tà
Giày con vẹt gót
đường xa chưa về…

Thân già,
mấy dặm sơn khê
Mo cơm Mẹ bới
Hồn quê Mẹ đùm

Con về
mộ cỏ
rưng rưng
Bạc phai mái tóc
Lạnh chừng khói hương

Mẹ tôi,
Mắt gởi muời phương
Vàng sân lá đổ
Huyên đường mây bay

Con đi,
Mẹ nhắn câu nầy
Đá mềm chân cứng
Thảo ngay, Mẹ mừng…

LH Huỳnh Ngọc Thương
(Nguồn: thuongngochuynh@icloud.com)

The post Vu Lan nhớ mẹ – thơ Huỳnh Ngọc Thương appeared first on Nguoi Viet Online.

You may also like...